Samochody osobowe

Kategoria B

Kurs można rozpocząć
3 miesiące przed ukończeniem 18 lat 🙂

Kategoria ta, uprawnia do prowadzenia po drogach publicznych:

  • samochodów osobowych,
  • samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t,
  • ciągników rolniczych (bez przyczepy)
    i pojazdów wolnobieżnych,
  • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
  • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
  • motocykli z zastrzeżeniem, że ich pojemność nie przekracza 125 cm3, lub moc nie przekracza 11 kW. Warunkiem prowadzenia takich jednośladów jest jednak posiadanie prawa jazdy w kat. B przez minimum
    3 lata.

Kategoria B+E

Aby rozpocząć kurs, wystarczy posiadać prawo jazdy kategorii B.

Kategoria B+E uprawnia do prowadzenia zestawu pojazdów składającego się z samochodu do prowadzenia, którego wystarczy prawo jazdy kategorii B oraz przyczepy – przy czym łączna dopuszczalna masa całkowita zestawu nie może przekraczać 7 ton.

Kategoria B+E zawiera w sobie kategorię T prawa jazdy, czyli uprawnia również do prowadzenia ciągników rolniczych z przyczepami.

Więcej …