Motorowery

Kategoria AM

Kurs na kategorię AM można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat.

Kategoria AM uprawnia do kierowania:

  • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
  • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Uwaga!
Egzamin praktyczny na kategorię AM odbywa się w Błaszkach!

Więcej …