Kategoria

A

Aby rozpocząć kurs wystarczy mieć ukończone 23 lata i 9 miesięcy albo od 2 lat posiadać Prawo Jazdy kategorii A2.

Kategoria A uprawnia do prowadzenia wszystkich motocykli.

 

 

 

Kategoria

A2

Aby rozpocząć kurs wystarczy mieć ukończone 17 lat i 9 miesięcy.

Kategoria A2 uprawnia do prowadzenia motocykli o mocy nie większej niż 35 KW i stosunku mocy do masy nie większego niż 0,2KW/kg.

 

Kategoria

A1

Aby rozpocząć kurs wystarczy mieć ukończone 15 lat i 9 miesięcy.

Kategoria A1 uprawnia do prowadzenia motocykli o mocy nie większej niż 11 KW i stosunku mocy do masy nie większego niż 0,1KW/kg.

 

 

Więcej …