Motocykle

Kategoria A

Kurs kategorii A można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 24 lat lub posiadać prawo jazdy kategorii A2 przez co najmniej 2 lata.

Kategoria A uprawnia do prowadzenia każdego rodzaju motocykla, a także poruszania się nim z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.

Kategoria A2

Kurs kategorii A2 można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat.

Kategoria A2 uprawnia do jazdy:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym
    0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Kategoria A1

Kurs kategorii A1 można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat.

Kategoria A1 uprawnia do prowadzenia:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW
    i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Więcej …