Aby zostać kierowcą zawodowym, oprócz Prawa Jazdy odpowiedniej kategorii, trzeba mieć ukończone odpowiednie szkolenie zawodowe.

W przypadku kierowcy przewożącego rzeczy – jest to kurs o nazwie „Kwalifikacja Wstępna”, który występuje w dwóch wersjach:

  • „Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona” – kurs dla osób, które ukończyły 21 lat i posiadają Prawo Jazdy kategorii C i C+E.
  • „Kwalifikacja Wstępna” – kurs dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają Prawo Jazdy kategorii B. Rozpoczęcie tego kursu jest możliwe tylko wtedy, kiedy jednocześnie rozpoczynamy kurs na Prawo Jazdy kategorii C. W tej wersji szkolenie zawodowe trwa dłużej i jest droższe – ale za to pozwala zacząć wykonywać zawód kierowcy już po ukończeniu 18 roku życia.

 

Więcej …